Engelbua Museum

Dette sjøhuset ligg i Værøyhamna på Værlandet. Værøyhamna består av 9 gamle sjøhus/buer og kaier og dannar eit unikt sjøhusmiljø, det einaste i sitt slag i Askvoll kommune.
Arva etter Peder Hansen inneheldt ei samling gjenstandar bruka i fiskeri, jordbruk og hushald på 18- og 1900-talet.Sjøhuset er bygd i 1912. Det har vore aktivt bruka som sjøhus fram til år 2000. Opningstider sommaren 2017: mån-laur kl 14.00-16.00 (perioden 3.juli-5.aug)

Kontaktskjema