Bulandet Fiskeindustri

Noregs vestligaste fiskeforedlingsfabrikk.

Den flotte kvalitetsfisken frå Bulandet Fiskeindustri får du kjøpt både på Joker Bulandet og Joker Værlandet.

Kontaktskjema