Båttur

Med yrkesbåten M/B Setara kan du få omvisning mellom øyane i Bulandet og Værlandet – sett frå sjøen.

M/B Setara har passasjersertifikat for 11 personar.

For prisar og bestilling, ring Wilfred Norheim: 90644257.