Engelbua Museum

Dette sjøhuset ligg i Værøyhamna på Værlandet. Værøyhamna består av 9 gamle sjøhus/buer og kaier og dannar eit unikt sjøhusmiljø, det einaste i sitt slag i Askvoll kommune. Arva etter Peder Hansen inneheldt ei samling gjenstandar bruka i fiskeri, jordbruk og hushald på 18- og 1900-talet.Sjøhuset er bygd i 1912. Det har vore aktivt bruka som sjøhus fram til år 2000.

Opningstider sommaren 2022:

Faste opningstider i juli: tirsdag, onsdag og torsdag kl 14-16. Billett vaksne kr 100,- (born gratis)

SJÅ PLAKAT 2022

Kontaktinfo: Ruth Bakke, tlf 416 37 997