Norsk Sjøfuglsenter

Norsk Sjøfuglsenter skal vere eit knutepunkt mellom menneske og kystnatur. Vi vil styrkje sjøfuglvernet sin legitimitet lokalt og nasjonalt. Utstillinga er interaktiv og består av 10 innstalasjonar med informasjon om sjøfugl.

NORSK SJØFUGLSENTER SI NETTSIDE

Ny utstilling 2017

«Nature doesn’t care – do you?»
Plast i havet er eit nasjonalt og globalt stort problem. Dette er ein menneskapt trussel. Utstillinga viser kva som skjer med sjøfugl og andre dyr som vert råka av dette problemet, og skal virke tankevekkande og motivere til handling utan å vere moraliserande.

Foredrag for grupper

Norsk Sjøfugl tilbyr ulike føredrag:

  • Sjøfulg i kystlynghei – ved Anders Braanaas
  • Geologien i Bulandet og Værlandet – ved Linda Landøy
  • Plast i havet – ved Linda Landøy
  • Sørværet Villsau – ved Hilde Buer Sjå nettsida

Ta kontakt kontakt med Destinasjon Vest for meir info og bestilling på post@destinasjonvest.no

Foto: Norsk Sjøfuglesenter

Foto: Norsk Sjøfuglsenter