Temaparken i Bulandet

I det gamle skulehuset i Bulandet finn du Temaparken. Her vises Bulandet i fortid og notid.Temaparken består av ei permanent utstilling og ei utstilling som skiftar til ulike tema. Den permanente utstillinga består av tusenårsskifte, fiskeri og fredsutstilling. Fredsutstillinga har også vore i Shetland og vorte utstilt der.

Opningstider sommaren 2020

Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og sundag kl 13-16. Perioden 21.06-16.08.

Adressa til Temaparken: Nordsjøvegen 1036, 6987 Bulandet.

SJÅ PLAKAT

Følg gjerne Temaparken på Facebook for å få med deg siste nytt.

Kontaktinfo: Liv Turid Gjørøy, tlf. 91 31 71 94