Temaparken i Bulandet

I det gamle skulehuset i Bulandet finn du Temaparken. Her vises Bulandet i fortid og notid.Temaparken består av ei permanent utstilling og ei utstilling som skiftar til ulike tema. Den permanente utstillinga består av tusenårsskifte, fiskeri og fredsutstilling. Fredsutstillinga har også vore i Shetland og vorte utstilt der.

Adressa til Temaparken: Nordsjøvegen 1036, 6987 Bulandet.

OPNINGSTIDER o.a:

SJÅ PLAKAT

Temaparken er på FACEBOOK