Temaparken i Bulandet

I det gamle skulehuset i Bulandet finn du Temaparken. Her vises Bulandet i fortid og notid.Temaparken består av ei permanent utstilling og ei utstilling som skiftar til ulike tema. Den permanente utstillinga består av tusenårsskifte, fiskeri og fredsutstilling. Fredsutstillinga har også vore i Shetland og vorte utstilt der.

Program og opningstider sommaren 2018:

Sjå HER

Kontaktinfo: Liv Turid Gjørøy, tlf. 91 31 71 94