Turguiding Ruth Bakke

Ruth Bakke har drive guiding av turar på Værlandet og Bulandet i mange år. Ho er ei smilande dame som har god kunnskap om det som er her ute i øyane. Du kan velje mellom ulike turar og Ruth skreddarsyr eit opplegg for deg etter dine interesser saman med vener, familie eller ditt firma. Ho kan vere med på buss, i privatbil – og på sykkeltur.

Ta kontakt på tlfnr: 416 37 997 eller epost: ruth.bakke@enivest.net