Fargelegg Øyriket!

No blir det vår og fargar i Bulandet!
Britt Hillersøy og Elisabeth Torvanger er initiativtakarane bak Fargelegg Øyriket. Dei har sett seg mål om å ruste opp rasteplassar og leikeplassar med glade fargar og morosame idear.
Sjøstøvlar dekorert i spenstige fargar fungerer no som blomsterpotter på ein vegg, gamle syklar blir også pryda med blomster.
I tillegg til planting av blomster og opprusting av leikeapparat vil Fargelegg Øyriket lage ein del strikkeprosjekt som også skal dekorere rasteplassar. Her har fleire strikkevillige damer meldt seg til teneste.
– Vi gler oss til fortsetjinga!