Bulandsferie

Heilt sidan slutten av 80-talet har Bulandsfeire drive med utleige. Gunlaug Gillesøy starta det heile med ei hytte i 1989, og rorbu- og sjøhusleiligheiter kom til i 1991 og 1992.

Ingrid Gillesøy er andre generasjon som no driv staden. Bulandsferie har ulike einingar som ligg på både aust- og vestsida av øya Gjelsa i Bulandet. Alle einingane ligg heilt nede ved sjøen.

«Velkomen til oss her på Bulandsferie» seier Ingrid.