Liv og Lyst – Floren

 

Floren er ein gamal fjøs som er innreia til eit flott selskapslokale. Du finn òg salgsutstillingar av fleire kunstnarar i Floren. Gjennom året er det også matserveringstilbod i Floren.

Sjå Facebook-sida til Liv og Lyst for meir informasjon om matservering o.a.